کیسه عطری پوشک

کیسه نایلونی عطری مخصوص پوشک و لوازم کثیف نوزاد و کودک

بدون نگرانی از پخش بوی نامطبوع پوشک، میتوانید آن را داخل کیسه بگذارید

کیسه عطری پوشک 

کیسه عطری پوشک