• بالاترین کیفیت شورت آموزشی دکمه ای نوزاد و کودک دخترانه پسرانه 4 لایه قابل استفاده به عنوان پوشک دائمی قابل شستشو و عالی برای آموزش کودک هنگام از پوشک گرفتن با قیمت مناسب لایه رویی شورت آموزشی نخی پلی استری مقاوم کُره ای طرحدار می باشد و لایه میانی نایلونی و مقاوم در برابر نم و رطوبت و لایه داخلی پارچه ای نخی همراه پد حوله ای جاذب می باشد سایز شورت آموزشی...

  175,000 تومان موجود
  3 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بهترین کیفیت شورت آموزشی دکمه ای نوزاد و کودک دخترانه پسرانه 4 لایه قابل استفاده به عنوان پوشک دائمی قابل شستشو و عالی برای آموزش کودک هنگام از پوشک گرفتن با قیمت مناسب لایه رویی شورت آموزشی نخی پلی استری مقاوم کُره ای طرحدار می باشد و لایه میانی نایلونی و مقاوم در برابر نم و رطوبت و لایه داخلی پارچه ای نخی همراه پد حوله ای جاذب می باشد سایز شورت آموزشی...

  175,000 تومان موجود
  2 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بهترین کیفیت شورت آموزشی دکمه ای نوزاد و کودک دخترانه پسرانه 4 لایه قابل استفاده به عنوان پوشک دائمی قابل شستشو و عالی برای آموزش کودک هنگام از پوشک گرفتن با قیمت مناسب لایه رویی شورت آموزشی نخی پلی استری مقاوم کُره ای طرحدار می باشد و لایه میانی نایلونی و مقاوم در برابر نم و رطوبت و لایه داخلی پارچه ای نخی همراه پد حوله ای جاذب می باشد سایز شورت آموزشی...

  180,000 تومان موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بالاترین کیفیت شورت آموزشی دکمه ای نوزاد و کودک دخترانه پسرانه 4 لایه قابل استفاده به عنوان پوشک دائمی قابل شستشو و عالی برای آموزش کودک هنگام از پوشک گرفتن با قیمت مناسب لایه رویی شورت آموزشی نخی پلی استری مقاوم کُره ای طرحدار می باشد و لایه میانی نایلونی و مقاوم در برابر نم و رطوبت و لایه داخلی پارچه ای نخی همراه پد حوله ای جاذب می باشد سایز شورت آموزشی...

  175,000 تومان موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بهترین کیفیت شورت آموزشی دکمه ای نوزاد و کودک دخترانه پسرانه 4 لایه قابل استفاده به عنوان پوشک دائمی قابل شستشو و عالی برای آموزش کودک هنگام از پوشک گرفتن با قیمت مناسب لایه رویی شورت آموزشی نخی پلی استری مقاوم کُره ای طرحدار می باشد و لایه میانی نایلونی و مقاوم در برابر نم و رطوبت و لایه داخلی پارچه ای نخی همراه پد حوله ای جاذب می باشد سایز شورت آموزشی...

  175,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شورت آموزشی نوزاد و کودک دخترانه پسرانه 3 لایه قابل استفاده به عنوان پوشک دائمی قابل شستشو و عالی برای آموزش کودک هنگام از پوشک گرفتن با کیفیت عالی و قیمت ارزان لایه رویی شورت آموزشی نخی طرحدار می باشد و لایه وسط نایلونی و مقاوم در برابر نم و رطوبت و لایه داخلی حوله ای جاذب می باشد سایز و اندازه شورت آموزشی در پایین صفحه (اطلاعات بیشتر) ذکر گردیده است

  109,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بالاترین کیفیت شورت آموزشی دکمه ای نوزاد و کودک دخترانه پسرانه 4 لایه قابل استفاده به عنوان پوشک دائمی قابل شستشو و عالی برای آموزش کودک هنگام از پوشک گرفتن با قیمت مناسب لایه رویی شورت آموزشی نخی پلی استری مقاوم کُره ای طرحدار می باشد و لایه میانی نایلونی و مقاوم در برابر نم و رطوبت و لایه داخلی پارچه ای نخی همراه پد حوله ای جاذب می باشد سایز شورت آموزشی...

  175,000 تومان موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بهترین کیفیت شورت آموزشی دکمه ای نوزاد و کودک دخترانه پسرانه 4 لایه قابل استفاده به عنوان پوشک دائمی قابل شستشو و عالی برای آموزش کودک هنگام از پوشک گرفتن با قیمت مناسب لایه رویی شورت آموزشی نخی پلی استری مقاوم کُره ای طرحدار می باشد و لایه میانی نایلونی و مقاوم در برابر نم و رطوبت و لایه داخلی پارچه ای نخی همراه پد حوله ای جاذب می باشد سایز شورت آموزشی...

  175,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بهترین کیفیت شورت آموزشی دکمه ای نوزاد و کودک دخترانه پسرانه 4 لایه قابل استفاده به عنوان پوشک دائمی قابل شستشو و عالی برای آموزش کودک هنگام از پوشک گرفتن با قیمت مناسب لایه رویی شورت آموزشی نخی پلی استری مقاوم کُره ای طرحدار می باشد و لایه میانی نایلونی و مقاوم در برابر نم و رطوبت و لایه داخلی پارچه ای نخی همراه پد حوله ای جاذب می باشد سایز شورت آموزشی...

  175,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی کودک برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  3 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی کودک برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی کودک برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی کودک برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی کودک برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی کودک برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  بالاترین کیفیت شورت آموزشی دکمه ای نوزاد و کودک دخترانه پسرانه 4 لایه قابل استفاده به عنوان پوشک دائمی قابل شستشو و عالی برای آموزش کودک هنگام از پوشک گرفتن با قیمت مناسب لایه رویی شورت آموزشی نخی پلی استری مقاوم کُره ای طرحدار می باشد و لایه میانی نایلونی و مقاوم در برابر نم و رطوبت و لایه داخلی پارچه ای نخی همراه پد حوله ای جاذب می باشد سایز شورت آموزشی...

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی کودک برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی کودک برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی کودک برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  بالاترین کیفیت شورت آموزشی دکمه ای نوزاد و کودک دخترانه پسرانه 4 لایه قابل استفاده به عنوان پوشک دائمی قابل شستشو و عالی برای آموزش کودک هنگام از پوشک گرفتن با قیمت مناسب لایه رویی شورت آموزشی نخی پلی استری مقاوم کُره ای طرحدار می باشد و لایه میانی نایلونی و مقاوم در برابر نم و رطوبت و لایه داخلی پارچه ای نخی همراه پد حوله ای جاذب می باشد سایز شورت آموزشی...

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی کودک برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  2 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی کودک برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی نوزاد برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی نوزاد برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  بهترین کیفیت شورت آموزشی دکمه ای نوزاد و کودک دخترانه پسرانه 4 لایه قابل استفاده به عنوان پوشک دائمی قابل شستشو و عالی برای آموزش کودک هنگام از پوشک گرفتن با قیمت مناسب لایه رویی شورت آموزشی نخی پلی استری مقاوم کُره ای طرحدار می باشد و لایه میانی نایلونی و مقاوم در برابر نم و رطوبت و لایه داخلی پارچه ای نخی همراه پد حوله ای جاذب می باشد سایز شورت آموزشی...

  5,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی نوزاد برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی نوزاد برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی نوزاد برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی نوزاد برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی نوزاد برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی نوزاد برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قابل استفاده و سایزبندی از 3 الی 16 کیلوگرم 3 لایه و جاذب ادرار مانع سوختگی و ملتهب شدن بدن کودک می شود قابل شستشو مناسب آموزش کودک و قابل استفاده در زمان از پوشک گرفتن

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی نوزاد برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی نوزاد برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی نوزاد برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  شورت آموزشی نوزاد برای دیدن شورت آموزشی های جدید و موجود لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

شورت آموزشی

شورت آموزشی دختر و پسر

شورت آموزشی کودک چیست

ابتدا باید مطمئن شوید کودک تان به سن مناسبی رسیده و آمادگی نسبی برای پذیرفتن شورت آموزشی، لگن یا قصری کودک و رابط و تبدیل توالت فرنگی را دارد، یا اگر میخواهید بدانید هنوز کنار گذاشتن پوشک برایش زود است، باید به دنبال علائمی باشید که شما را هدایت کند.

به عنوان مثال :

کودک شما اعلام میکند ؛ که پوشک او مرطوب و خیس است .

کودک شما مفهوم ادرار کردن و خیس شدن را درک میکند .

کودک شما در طول روز 2 ساعت یا بیشتر خشک میماند .

کودک شما با پوشک خشک از خواب بیدار میشود .

کودک شما شلوار خود را پایین میاورد و دوباره می پوشد .

حال زمان آن است که شورت آموزشی به کودک خود بپوشانید که عمدتا بین 12ماه تا 3 سال در کودکان این اتفاق رخ میدهد .

برای اینکه کودک پا گذاشتن به دوره جدید زندگی خود را حس کند ، شورت آموزشی به کودک بپوشانید زیرا جنس شورت آموزشی با پوشک متفاوت هست و کودک این را درک میکند و به او بگویید قبل از خیس شدن به شما بگوید دستشویی دارد .

 

بهترین شورت آموزشی

شورت آموزشی بچه چیست و روش گرفتن کودک از پوشک چگونه است ؟

 

شورت آموزشی یک وسیله کاربردی برای تغییر وضعیت زندگی کودک از پوشک به شورت معمولی و لباس عادی است. به کمک شورت آموزشی همانند میلیونها مادری که توانسته اند فرزندشان را از پوشک بگیرند، شما نیز می توانید فرزندتان را از پوشک بگیرید و به او توالت رفتن و یا استفاده از قصری کودک را آموزش دهید

جنس داخلی شورت آموزشی شبیه پارچه ای است که در شورت استفاده میشود تا کودک به پوشیدن لباس زیر عادت کند، درونش از حوله و الیاف و پارچه جاذب استفاده میکنند که جلوی نشتی به خاطر دیر رسیدن به دستشویی را بگیرد .

با کمک این شورت کودک به محض خیس شدن متوجه خواهد شد، چون جذب این شورت ها خوب است اما به مانند پوشک نیست. با تکرار احساس خیسی و رطوبت، حافظه ی پوستی، به کودک یادآوری خواهد کرد که اتفاق غیر عادی رخ داده است.

بدین ترتیب به مرور آموزش می بیند که بیشتر کنترل ادرار و مدفوع خود را داشته باشد .

شورت آموزشی

بهترین انواع شورت آموزشی کودک قابل شستشو

تنوع در میان شورت های آموزشی بسیار زیاد است ولی آنچه که بیشتر آنها را متفاوت میسازد قابل شستشو بودن یا یکبار مصرف بودن شورت های آموزشی میباشد، همچنین باید گفت شورتهای آموزشی متداول در ایران به دو نوع حوله ای و دکمه دار تقسیم می شوند، شورت های حوله ای براساس وزن کودک سایزهای مجزایی دارند و معمولاً از 2 یا 3 لایه تشکیل شده اند و دارای یک لایه حوله ای جاذب داخلی و در تماس با بدن کودک و یک لایه نایلونی و مقاوم در برابر رطوبت در قسمت بیرونی هستند و شورت آموزشی دکمه ای قابل سایزبندی می باشد و مادر می تواند براساس جثه کودک سایز آن را کوچک یا بزرگ نماید، شورت های آموزشی دکمه ای معمولاً 3 یا 4 لایه هستند و از یک لایه پارچه ای داخلی و در تماس با بدن کودک و یک لایه میانی نایلونی ضدآب و یک پارچه پلی استری و مقاوم بیرونی و همچنین یک پد حوله ای جاذب در قسمت وسط شورت تشکیل شده اند.

قیمت شورت آموزشی

شورت آموزشی حوله ای یا پارچه ای ( قابل شستشو ) :

شورت های آموزشی حوله ای یا پارچه ای حسی شبیه حس لباس زیر معمولی را به وجود می آورد و شورت آموزشی از لایه جاذب آب تشکیل شده است و به لحاظ اقتصادی به صرفه‌تر از مدل یک بار مصرف آن هستند و همچنین با محیط زیست سازگارتر هستند. شورت آموزشی حوله ای به گونه ای است که در صورتیکه کودک اختیار خود را از دست بدهد یک فرصت مجدد جهت رسیدن به دستشویی داشته باشد و نم پس ندهد و خرابکاری نشود .

شورت آموزشی نوزاد

شورت آموزشی دکمه ای قابل تنظیم ( قابل شستشو ) :

در شورت آموزشی دکمه ای باید پد پارچه ای مثل کهنه بچه یا پد حوله ای درون شورت قرار گیرد تا جاذب آب شود و در بالاتر در مورد ساختار آن گفته شده است.

شورت آموزشی کودک

شورت آموزشی

معرفی پوشک دائمی :

اگر شما نوزاد یا کودکی دارید که پوشک نیاز دارد قطعاً هزینه سنگین تهیه پوشک شما را آزرده کرده، مای نی نی به شما استفاده از پوشک دائمی را پیشنهاد میدهد. پوشک دائمی قابل شستشو جایگزین مناسب پوشکهای یکبار مصرف است. هر پوشک دائمی دارای یک پد پارچه ای یا حوله ای بسیار لطیف و جاذب و سازگار با پوست کودک دلبند شما میباشد و به هیچ وجه موجب سوختگی یا ملتهب شدن پوست بدن فرزندتان نمی شود.

پوشک دائمی

فواید استفاده از شورت آموزشی برای کودک :

یکی از فواید شورت آموزشی شباهت آن به لباس زیر است که کودک به شورت عادت میکند ضمن اینکه پوشیدن آن نیز راحت میباشد .

خیال پدر و مادر در مهمانی و بیرون راحت است و در صورت کوچکترین نشتی کودک را به دستشویی میبرند .

در صورتی که نمونه باکیفیت شورت آموزشی را خریداری نمایید , شاهد نم پس دادن شورت آموزشی نخواهید بود .

براحتی به کمک شورت آموزشی می توانید فرزندتان را از پوشک بگیرید و در طی این فرآیند مانع کثیف شدن فرش و تخت کودک و ... شوید.

شورت آموزشی جدید

شورت آموزشی 

شورت آموزشی