شیشه شیر سیلیکونی 

شیشه های شیر ساخته شده از سیلیکون

قابل انعطاف و نشکن و ضد نفخ معده نوزاد

شیشه شیر سیلیکونی