زیرشاخه ها

 • بهترین قنداق نوزاد دختر در سال 1401 به انتخاب مادران ایران نوزاد درون قنداق خواب بهتری دارد مناسب بدو تولد تا 6 ماهگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است سایز قنداق نوزاد : 51 سانتیمتر ( از پایین گردن تا انتهای پا کودک ) ساخته شده از پنبه درجه یک و ضد حساسیت توصیه شده توسط متخصصین کودکان برای دیدن انواع زیرانداز بچه گانه لطفاً کلیک نمایید

  165,000 تومان 195,000 تومان موجود
  10 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • بهترین قنداق نوزاد پسر به انتخاب مادران در سال 1401 قنداق نوزاد مناسب بدو تولد تا 6 ماهگی قنداق نوزاد برای بیرون بردن نوزاد عالی است سایز قنداق : 51 سانتیمتر ( از پایین گردن تا انتهای پا کودک ) قنداق نوزاد پسر ساخته شده از پنبه درجه یک و ضد حساسیت قنداق نوزاد توصیه شده توسط متخصصین کودکان برای دیدن انواع زیرانداز بچه گانه لطفاً کلیک نمایید

  165,000 تومان 195,000 تومان موجود
  12 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  برای دیدن قنداق های جدید لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  برای دیدن قنداق های جدید لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  20 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  برای دیدن قنداق های جدید لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  3 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  برای دیدن قنداق های جدید لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  بهترین قنداق نوزاد شامل: قنداق پنبه ای، ناف بند، دستکش نوزاد و کلاه کشی نوزاد درون قنداق خواب بهتری دارد مناسب بدو تولد تا 6 ماهگی سایز قنداق: 51 سانتیمتر ( از پایین گردن تا انتهای پا کودک ) ساخته شده از پنبه درجه یک و ضد حساسیت توصیه شده توسط متخصصین کودکان برای دیدن انواع کیسه آبگرم و کمپرس آب ولرم برای درمان دل درد و کولیک نوزاد و کاهش درد واکسن نوزاد...

  270,000 تومان ناموجود
  6 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  برای دیدن قنداق های جدید لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  برای دیدن قنداق های جدید لطفاً کلیک نمایید

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قنداق پنبه ای سامر بخوبی فرزندتان را محافظت می کند مناسب بدو تولد تا 6 ماهگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است قابل شستشو در ماشین لباسشویی ساخته شده از مواد درجه یک و ضد حساسیت برای نوزاد با وزن 3 تا 8 کیلوگرم عالی است

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قنداق پنبه ای سامر بخوبی فرزندتان را محافظت می کند مناسب بدو تولد تا 6 ماهگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است قابل شستشو در ماشین لباسشویی ساخته شده از مواد درجه یک و ضد حساسیت برای نوزاد با وزن 3 تا 7 کیلوگرم عالی است

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قنداق پنبه ای سامر بخوبی فرزندتان را محافظت می کند مناسب بدو تولد تا 6 ماهگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است قابل شستشو در ماشین لباسشویی ساخته شده از مواد درجه یک و ضد حساسیت برای نوزاد با وزن 3 تا 7 کیلوگرم عالی است

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قنداق پنبه ای سامر بخوبی فرزندتان را محافظت می کند مناسب بدو تولد تا 6 ماهگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است قابل شستشو در ماشین لباسشویی ساخته شده از مواد درجه یک و ضد حساسیت برای نوزاد با وزن 3 تا 7 کیلوگرم عالی است

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قنداق پنبه ای سامر بخوبی فرزندتان را محافظت می کند مناسب بدو تولد تا 6 ماهگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است قابل شستشو در ماشین لباسشویی ساخته شده از مواد درجه یک و ضد حساسیت برای نوزاد با وزن 3 تا 7 کیلوگرم عالی است

  0 تومان ناموجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قنداق پنبه ای سامر بخوبی فرزندتان را محافظت می کند مناسب بدو تولد تا 6 ماهگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است قابل شستشو در ماشین لباسشویی ساخته شده از مواد درجه یک و ضد حساسیت برای نوزاد با وزن 3 تا 7 کیلوگرم عالی است

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قنداق پنبه ای سامر بخوبی فرزندتان را محافظت می کند مناسب بدو تولد تا 6 ماهگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است قابل شستشو در ماشین لباسشویی ساخته شده از مواد درجه یک و ضد حساسیت برای نوزاد با وزن 3 تا 7 کیلوگرم عالی است

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قنداق پنبه ای سامر بخوبی فرزندتان را محافظت می کند مناسب بدو تولد تا 6 ماهگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است قابل شستشو در ماشین لباسشویی ساخته شده از مواد درجه یک و ضد حساسیت برای نوزاد با وزن 3 تا 7 کیلوگرم عالی است

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قنداق پنبه ای سامر بخوبی فرزندتان را محافظت می کند مناسب بدو تولد تا 1 سالگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است قابل شستشو در ماشین لباسشویی ساخته شده از مواد درجه یک و ضد حساسیت برای کودک با وزن 6 تا 10 کیلوگرم عالی است

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قنداق نوزاد پنبه ای سامر بخوبی فرزندتان را محافظت می کند مناسب بدو تولد تا 1 سالگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است قابل شستشو در ماشین لباسشویی ساخته شده از مواد درجه یک و ضد حساسیت برای کودک با وزن 6 تا 10 کیلوگرم عالی است

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قنداق نوزاد پنبه ای سامر بخوبی فرزندتان را محافظت می کند مناسب بدو تولد تا 3 ماهگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است قابل شستشو در ماشین لباسشویی ساخته شده از مواد درجه یک و ضد حساسیت برای نوزاد با وزن 2 تا 5 کیلوگرم عالی است

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قنداق پنبه ای سامر بخوبی فرزندتان را محافظت می کند مناسب بدو تولد تا 6 ماهگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است قابل شستشو در ماشین لباسشویی ساخته شده از مواد درجه یک و ضد حساسیت برای نوزاد با وزن 3 تا 8 کیلوگرم عالی است

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قنداق پنبه ای سامر بخوبی فرزندتان را محافظت می کند مناسب بدو تولد تا 6 ماهگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است قابل شستشو در ماشین لباسشویی ساخته شده از مواد درجه یک و ضد حساسیت برای نوزاد با وزن 3 تا 8 کیلوگرم عالی است

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قنداق پنبه ای سامر بخوبی فرزندتان را محافظت می کند مناسب بدو تولد تا 6 ماهگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است قابل شستشو در ماشین لباسشویی ساخته شده از مواد درجه یک و ضد حساسیت برای نوزاد با وزن 3 تا 8 کیلوگرم عالی است

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  بخوبی فرزندتان را محافظت می کند نوزاد درون قنداق خواب بهتری دارد مناسب بدو تولد تا 6 ماهگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است سایز قنداق: 55 سانتیمتر ( از گردن تا پایین پا ) ساخته شده از پنبه درجه یک و ضد حساسیت توصیه شده توسط متخصص کودکان و پرفروش ترین قنداق نوزاد در آمریکا

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  بخوبی فرزندتان را محافظت می کند نوزاد درون قنداق خواب بهتری دارد مناسب بدو تولد تا 6 ماهگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است سایز قنداق: 55 سانتیمتر ( از گردن تا پایین پا ) ساخته شده از پنبه درجه یک و ضد حساسیت توصیه شده توسط متخصص کودکان و پرفروش ترین قنداق نوزاد در آمریکا

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  بخوبی فرزندتان را محافظت می کند نوزاد درون قنداق خواب بهتری دارد مناسب بدو تولد تا 6 ماهگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است سایز قنداق: 55 سانتیمتر ( از گردن تا پایین پا ) ساخته شده از پنبه درجه یک و ضد حساسیت توصیه شده توسط متخصص کودکان و پرفروش ترین قنداق نوزاد در آمریکا

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  بخوبی فرزندتان را محافظت می کند نوزاد درون قنداق خواب بهتری دارد مناسب بدو تولد تا 6 ماهگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است سایز قنداق: 55 سانتیمتر ( از گردن تا پایین پا ) ساخته شده از پنبه درجه یک و ضد حساسیت توصیه شده توسط متخصص کودکان و پرفروش ترین قنداق نوزاد در آمریکا

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  بخوبی فرزندتان را محافظت می کند نوزاد درون قنداق خواب بهتری دارد مناسب بدو تولد تا 6 ماهگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است سایز قنداق: 55 سانتیمتر ( از گردن تا پایین پا ) ساخته شده از پنبه درجه یک و ضد حساسیت توصیه شده توسط متخصص کودکان و پرفروش ترین قنداق نوزاد در آمریکا

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  ست شامل: قنداق پنبه ای، ناف بند، دستکش نوزاد و کلاه کشی نوزاد درون قنداق خواب بهتری دارد مناسب بدو تولد تا 6 ماهگی قنداق فرنگی برای بیرون بردن نوزاد عالی است سایز قنداق: 51 سانتیمتر ( از پایین گردن تا انتهای پا کودک ) ساخته شده از پنبه درجه یک و ضد حساسیت توصیه شده توسط متخصصین کودکان

  0 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

قنداق نوزاد

قنداق کردن نوزادان و مزایای قنداق نوزاد

قنداق کردن نوزاد از 4000 سال قبل از میلاد به اشکال مختلف در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. از قنداق  کردن نوزاد به هنر پیچاندن پارچه یا چیزی شبیه آن به دور نوزاد یاد می‌کنند.

هدف از قنداق نوزاد گرم‌تر نگاه داشتن نوزاد و در عین حال افزایش ایمنی بچه در برابر بعضی خطرات است اما شاید برخی مادران جوان و کم تجربه این سؤال را مطرح کنند که منظور از «افزایش ایمنی» چیست؟ وقتی پارچه‌ای به دور بدن نوزاد پیچیده می‌ شود در واقع احتمال دست و پا زدن نوزاد کمتر می‌شود و در نتیجه کمتر احتمال دارد که نوزاد در وضعیتی ناپایدار قرار گیرد. ، در حال حاضر از هر 5 نوزاد در بریتانیا 1 نوزاد در چند هفته اول زندگی قنداق می شود. برخی از والدین اظهار می کنند که قنداق کردن نوزاد به خوابیدن کودکشان کمک می کند، گریه و استرس را کاهش می دهد، اما گاهاً ترس هایی در ذهن پدر و مادرهای جوان در مورد قنداق نوزاد وجود دارد. در اینجا به نکاتی درباره قنداق کردن نوزاد پرداخته می شود.

قنداق کردن نوزاد چیست ؟

قنداق کردن نوزاد یک روش سنتی است که در آن نوزاد را به آرامی در یک پتوی سبک و نسبتاً نازک می‌پیچند تا به احساس آرامش و خواب آسوده کودک در محیط جدید کمک کنند. قنداق نوزاد برای نوزاد شبیه رحم است و به آرامش نوزاد شما کمک می­کند.

روش قنداق کردن نوزاد

 اگر قنداق کردن نوزاد به روش صحیح انجام شود، می تواند یک روش بسیار موثر برای آرام کردن نوزاد و بهبود خوابش باشد. نکته ای که باید در نظر داشت این است که فقط بدن نوزاد قنداق شود و گردن یا سر با قنداق پوشانده نشود.

تمام نکات قنداق کردن نوزاد و بایدها و نبایدهای آن

برخی از مادران می گویند که به نظر می رسد قنداق کردن به نوزاد آنها کمک می کند تا راحت تر آرام شود و برای مدت طولانی تری بخوابد، برخی دیگر می گویند که می تواند به آرامش کودک آنها کمک کند. تحقیقات نشان داده است قنداق کردن نوزاد در آرام کردن نوزادان هنگام گریه و بی تابی موثر است. همچنین می تواند نوزادان را به خواب عمیق تر و طولانی تر تشویق کند.مطالعه دیگری نشان داد که در نوزادانی که زودتر به دنیا می‌آیند، قنداق کردن، آنها را آرام کرده و به رشد عصبی- عضلانی آنها کمک می کند و همچنین قنداق کردن درد و ناراحتی آنها را تسکین می‌دهند.

یک نکته بسیار مهم برای مادران این است هنگام قنداق کردن نوزاد، ناحیه لگن و باسن نوزاد آزاد باشد، این نکته باعث شده که فضای کافی برای خم شدن پاها و مفاصل لگن وجود داشته باشد.

 آیا قنداق  ، برای سلامتی نوزاد خطر دارد ؟ از چه زمانی به بعد نباید کودک را قنداق کنیم ؟

قنداق کردن نوزاد خطر بسیار کمی را برای نوزادان به همراه دارد، اگر از راهنمایی های مناسب برای قنداق کردن و خوابیدن ایمن پیروی کنید هیچگونه خطری برای نوزاد ندارد بلکه فواید بسیاری نیز دارد. توصیه مهم خوابیدن نوزاد این است که همیشه کودک خود را به پشت بخوابانید و از قرار گرفتن در حالت روی شکم یا پهلو برای خواب خودداری کنید، به خصوص اگر کودک شما قنداق می شود. علاوه بر این، هنگامی که نوزاد اولین علائم غلتیدن را نشان داد، قنداق کردن را متوقف کنید.

 راهنمای خرید قنداق نوزاد دختر و نوزاد پسر ( خرید بهترین قنداق نوزاد با مناسب ترین قیمت )

قنداق پسر با قنداق دختر هیچ فرقی ندارد و بهتر بگوئیم قنداق کردن نوزاد پسر با قنداق کردن نوزاد دختر یکسان است

قنداق نوزاد

قیمت قنداق نوزاد

چنانچه قنداق نوزاد از نوع چسبی و مدلهایی که مای نی نی برای اولین بار در ایران اقدام به تولید نمود، باشد، جنس پارچه و نوع دوخت و نوع چاپ از عوامل تاثیرگذار در قیمت قنداق هستند. به عنوان مثال برخی تولیدی ها در تولید قنداق نوزاد از پارچه هایی که از جنس پلی استر هستند استفاده می کنند و برخی دیگر از پارچه های مخلوط پلی استر و پنبه و تولید کنندگان معتبر از پارچه های 100% نخ پنبه، و هر سه نوع این پارچه ها دارای قیمت های بسیار متفاوتی هستند. باتوجه به اینکه میزان کم پلی استر در پارچه های مخلوط پنبه و پلی استر چندان توسط مشتری قابل شناسایی نیست ممکن است قنداق نوزاد پلی استر پنبه ای را به نام 100% نخ پنبه جا بزنند. بنابراین هر قنداق ارزان دلیل بر باکیفیت بودن و منصف بودن فروشنده نیست. باتوجه به اینکه پوست حساس نوزاد نیازمند دقت زیادی برای انتخاب پارچه می باشد چراکه اگر پارچه دارای پلی استر باشد ممکن است پوست نوزاد دچار حساسیت شده و قرمز شود و علائم دیگر در آن رخ دهد بنابراین در فروشگاه مای نی نی همواره دقت می نماییم تا از پارچه های 100% نخ پنبه جهت تولید و ارائه قنداق نوزاد استفاده نماییم.

قنداق نوزاد

قنداق نوزاد 

قنداق نوزاد